Nacházíte se zde: Úvod Akce Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století

— Kategorie:

Událost
  • Konference
Čas 26.11.2015
od 12:00 am do 12:00 am
Místo ÚSTR, Praha, velká zasedací místnost, 1. patro
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Program

09.00–09.30    registrace účastníků

09.30–09.45    zahájení (Ondřej Matějka, Ústav pro studium totalitních režimů)

úvodní slovo    (Klára Pinerová, Političtí vězni.cz a Petra Čáslavová, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.)

I. blok: 09.45–11.00    předsedající: Klára Pinerová

09.45–10.05    Michal Pullmann, Matěj Spurný (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK): (Ne)civilizované násilí v éře normalizace – perspektiva disentu

10.05–10.25    Ondřej Hladík (Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR): Příprava k přijetí zákona o výkonu trestu – první krok k reformám vězeňství

10.25–10.45    František Bártík (Hornické muzeum Příbram): Zemřelí ve výkonu trestu v NVÚ Bytíz na Příbramsku 1961–1986

10.45–11.00   diskuse

11.00–11.15    pauza na kávu

II. blok: 11.15–12.30    předsedající: Tomáš Bursík

11.15–11.35    Prokop Tomek (Vojenský historický ústav Praha): Zahraniční zájem o politické vězně a o československé vězeňství

11.35–11.55    Tomáš Herajt (Policie ČR): Aplikace ustanovení § 110 tr. zákona č. 140/1961 Sb. (vniknutí na území republiky) orgány Bezpečnosti a justice v obvodu Krajského soudu v Plzni v 70. a 80. letech 20. století

11.55–12.15    Klára Pinerová (Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung): Vězeňská subkultura z pohledu sociologických a penologických studií: podněty, interpretace a přístupy

12.15–12.30    diskuse

12.30–13.45    pauza na oběd

III. blok: 13.45–14.50    předsedající: Prokop Tomek

13.45–14.05    Tomáš Bursík (Archiv bezpečnostních složek): Vězni svědomí: Vybrané normy, které ovlivňovaly jejich životy za mřížemi

14.05–14.25    Petra Čáslavová (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.): „Literární úkol, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže.“ Cenzura vězeňské korespondence v období normalizace

14.25–14.35    Jaroslav Suk (lingvista, překladatel, bývalý politický vězeň): Doba a sociolingvistika prizmatem kriminálního a vězeňského slangu (bude přečteno v zastoupení)

14.35–14.50    diskuse

14.50–15.05    pauza na kávu

IV. blok: 15.05–16.20    předsedající: Matěj Spurný

15.05–15.25 Kristýna Bušková (The University of Nottingham): Pozitivní a negativní následky výslechů a vazby politicky stíhaných v 70. a 80. letech: Cena za hrdinství

15.25–15.45 Jaroslav Vaňous (Archiv bezpečnostních složek): Možnosti a úskalí metody orální historie při výzkumu československého vězeňství v 70. a 80. letech

15.45–16.00 diskuse

16.00–16.10    závěrečné shrnutí

 

Program kolokvia pokračuje od 19.00 doprovodným programem v Knihovně Václava Havla: Pozvánka na Večer vězeňské korespondence z dob normalizace (Praha, Knihovna Václava Havla, 26.11.2015)

Večer vězeňské korespondence z dob normalizace

Literárně-historický večer o fenoménu vězeňské korespondence politických vězňů 70. a 80. let, jež se nedobrovolně rozvíjela v normalizačním Československu, o cenzuře a nástrahách komunikace přes dráty a mříže a „literárním úkolu, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže.“

Více informací o této události...