Nacházíte se zde: Úvod Akce Sociální konstruktivismus padesátiletý

Sociální konstruktivismus padesátiletý

— Kategorie:

Kolokvium Sekce sociologické teorie České sociologické společnosti

Událost
  • Kolokvium
Čas 08.04.2016
od 12:00 am do 12:00 am
Místo Praha, Smetanovo nábřeží 6
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
V roce 2016 si sociologická obec připomíná půlstoletí od vydání jedné z nejcitovanějších publikací moderní sociologické teorie, knihy Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Tato práce, jež stála u vzniku nového sociologického paradigmatu, jedinečně představila vztah společnosti a individua jako dynamický a „dialektický“ proces toho, jak utváříme a sdílíme porozumění sociální realitě a jak se tento objektivní „vnější“ svět promítá do našeho vědomí. Sociální konstruktivismus významným způsobem ovlivnil nejen sociologickou teorii, ale s větším či menším porozuměním tomu, oč autorům šlo, inspiroval i bádání v mnoha dílčích oblastech: od identity, etnicity či národa přes otázky genderu až po analýzu mediálních obsahů nebo lidské mysli. Sekce sociologické teorie ČSS při této příležitosti pořádá kolokvium, jehož cílem je projednat otázky sociálního konstruktivismu v nejširších souvislostech
 
V pátek 8. dubna 2016 od 10:20 do 17:00 v budově FSV UK „Hollar“ (Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1), posluchárna 212.
 
PROGRAM AKCE:
10:20–12:30
Dilbar Alieva: „Filozofické zdroje sociálneho konštruktivizmu“
Jan Kalenda: „Limity konstruování v symbolickém interakcionismu: Pětice řešení jednoho dilematu“
Csaba Szaló: „Socializace, dialogická komunikace a tíha minulosti“
Jiří Kabele: „Krizová narativizace a instituce – mediace in/variability“
 
12:30–13:30
– PAUZA NA OBĚD –
 
13:30–15:00
Zdeněk Konopásek: „Konstruktivismus, sociologie plná nedorozumění: Pohled zevnitř“
Jakub Mlynář: „Sociální konstruktivismus a etnometodologie: Dvě větve jednoho stromu?“
Lucie Cviklová: „Koncepce Sociální konstrukce reality z hlediska Bennettova vývojového modelu“
 
15:00–15:15
– PAUZA NA KÁVU –
 
15:15–17:00
Roman Vido: „Kam se poděl posvátný kosmos? K přínosu P. L. Bergera a T. Luckmanna pro sociologii náboženství“
Karel Hlaváček: „Postmodernizace sociálního konstruktivismu: Cesta k postsekulární sociologii?“
Miroslav Paulíček: „Komická konstrukce reality“

Více informací o této události...