Nacházíte se zde: Úvod Archiv 1/2010

1/2010

1/2010  EDITORIAL
Bohuslav Šalanda

STUDIE
Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání
Jiří Šubrt - Štěpánka Pfeiferová

Sociologické aspekty komercializace fotbalu: nástin problematiky
Karel Hanuš

Klasická sociologie Inocence A. Bláhy v kontextu soudobých diskusí
Dušan Janák

PŘEHLEDOVÉ STATI

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové
Stanislav Holubec

Stát a společnost pohledem Emila Lederera
Magalena Jáchymová Královcová

ESEJE
Nanebevzetí Pavlíka Morozova aneb Jak se konstruuje mučedník v totalitním režimu
Miloslav Petrusek

Orwellův svět v roce 2009
Miloslav Petrusek

ROZHOVOR
Jerzy Szacki o sociologii, historiografii, historii a kolektivní paměti
Ptal se Jarosław Kilias

POLEMIKA
Max Aue - náš současník
Jarosław Kilias
 
RECENZE
Joanna Wawrzyniak: ZBoWID i pamiec drigiej wojny swiatowej 1949-1969 (Michal Kielak)
Emanuel Pecka: Sociologie politiky (Vladimír Srb)
John L. Esposito and Dalia Mogahed: Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think? (Karel Černý)
Ernas Kris - Otto Kurz: Legenda o umělci. Historický pokus (Miroslav Paulíček)
Stanislav Holubec (ed.): Válka, mír a politická moc (Jaromír Hořák)

ZPRÁVY
Návštěva Thomase Luckmanna v Praze (Jiří Šubrt)
Kolokvium "Historické proměny sociálních konfliktů" (František Znebejánek)
K výstavě "Pěšky 1. světovou válkou": listování v dědečkově fotografickém archivu (Michal Rybák)

FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA
Dokumentární fotografie z období 1. světové války
Jindřich Bišický, k vydání připravil Bohuslav Šalanda 
Akce dokumentů