Nacházíte se zde: Úvod Archiv 1/2017

1/2017

EDITORIAL

Silné a slabé vazby historické sociologie

Bohuslav Šalanda

 

STUDIE

The Fateful Adventures of the Good Soldier Bauman. An Appreciation of Zygmunt Bauman (1925-2017)

Dennis Smith

Historical Paths and Intellectual Projects: The Case of Max Weber

Sven Eliaeson 

Violence Control and the Civilization of Intimacy. Remarks on Norbert Elias’ Sociology

Miklós Hadas

Koloniální minulost etnické skupiny Nungon a její dopad na prostorové chování lidí

Martin Soukup - Jan D. Bláha

Cesta Svazu vynálezců do Národního technického muzea. Svaz vynálezců v Praze v letech 1920-1951

Ivan Jakubec

 

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Příčiny a logika sebevražedného terorismu podle Roberta A. Papea. Kritické uvedení do jedné ambiciózní teorie

Karel Černý

 

ESEJE

T. G. Masaryk, Václav Havel a heslo "pravda vítězí" z československé prezidentské standarty

Jaroslaw Kilias

Pohádkový Honza. Zamyšlení nad jedním z mentalitních symbolů české vesnice druhé poloviny 19. a prvních decennií 20. století

Eduard Kubů - Jiří Šouša

 

RECENZE

Richard Gruneau - John Horne (ed.): Mega-Events and Globalization. Capital and Spectacle in a Changing World Order (Martin Klement)

Roman Zaoral (ed.): Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages (Viktor Pohanka)

Nicolas Maslowski - Jiří Šubrt a kol.: Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám (Ladislav Vávra)

Marek Jakoubek (ed.): Teorie etnicity. Čítanka textů (Marcela Brabačová)

Petruška Šustrová - Josef Mlejnek jr.: Zaostřeno na komunismus (Karolína Honsová)

 

ZPRÁVA

Konference "Intellectuals, Identities and Ideas in the Cultural Space of Central Europe in the 20th and 21st Century" (Anna Petrnoušková - Evgenia Chernyshova)

Akce dokumentů