Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2/2010

2/2010

 2/2010 EDITORIAL 
Bohuslav Šalanda 

STUDIE
Reflections on American Religiosity from an Eliasian Point of View
Stephen Mennell

René Girard a jeho mimetická teorie společnosti jako možné východisko k nové sociologické teorii
Marián Kišš

Pojetí dějin, civilizací a politické současnosti Íránu u Mohammada Chátámího
Karel Černý

Jak jazyky umírají nebo ztrácejí na životnosti, a do jaké míry je možné je udržet při životě
Zdeněk Salzmann

GELLNEROVSKÉ INSPIRACE
Gellnerovo pojetí modernity
Jiří Musil

Gellnerova islamika
Luboš Kropáček

Gellnerova periodizace očima historika
Miroslav Hroch

PŘEDNÁŠKA
Náboženství a morálka v moderním životě
Thomas Luckmann

GLOSY
Lístky vytržené z bulváru
Miroslav Paulíček

Baroko z hlediska rostlinné sociologie
Miroslav Paulíček

Smích a výsměch
Miroslav Paulíček

PERSONALIA
Jubileum Jóhanna Pálla Árnasona
Karel Černý

Shmuel Noah Eisenstadt zemřel
Jóhann Páll Árnason

RECENZE
Randall Collins: Macrohistory. Essays in Sociology of the Long Run. Stanford. California: Stanford University Press 1999. (Jan Kalenda)

Jóhann P. Árnason: Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Philosofia 2008. (Michal Kotík)

Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství 2009. (Miroslav Paulíček)

Helen Kubátová: Životní svět a sociální světy. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2008. (František Znebejánek)

Gianfranco Poggi: The Form of Social Power. Oxford: Polity Press 2002. (Alemayehu Kumsa)

Tomáš Chorvát (ed.): Miestne komunity I. Banská Bystrica: Ústav dejin a výzkumu. Univerzita Mateje Béla 2008. (Lukáš Bomba)

Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia 2008. (Daniel Zeman)



Akce dokumentů