Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2/2011

2/2011

2/2011 EDITORIAL
Bohuslav Šalanda

STUDIE
Komunističtí sociotechnici
Marcin Kula

Moderní teorie formování evropských států: čtyři teoretické tradice
Jan Kalenda

Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik poznámek k historii, současnému stavu a perspektivám
Václav Matoušek

Občanství, identita a dědictví kolonialismu v Africe: příklad Côte d'Ivoire
Jan Záhořík

Vtělení paměti a minulosti do svatojakubské cesty a společensko-vědního diskursu
Jan Kapusta

Konflikty českého trampingu
Jan Pohunek

PŘEHLEDOVÁ STAŤ
Maurice Halbwasch and Social Memory Studies in Poland and Bohemia: on Two Translations and their Contexts
Jarosław Kilias

ROZHOVOR
Miloslav Petrusek o historické sociologii, dějinách a literatuře
Ptal se Jarosław Kilias

RECENZE
Jóhann Páll Árnason, Ladislav Benyovszky, Marek Skovajsa (eds.): Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace (Jakub Homolka)
Stanislav Holubec: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (Karel Černý)
Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla (Miroslav Paulíček)
Susan Sontagová: S bolestí druhých před očima (Michal Kotík)
Martha A. Pollak: Cities at War in Early Modern Europe (Petr Wohlmuth)

ZPRÁVA
International Scientific Conference "Civilizational Dynamics of Contemporary Societies". Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia, Saint-Petersburg, 23-24 September 2011 (Ruslan Braslavsky - Yulia Prozorova)

Akce dokumentů