Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2/2013

2/2013

1/2013  EDITORIAL
Bohuslav Šalanda

STUDIE
Whose Knowledge?
Milan Stuchlík

Chicagská sociologická škola a počátky Chicagské univerzity
Hynek Jeřábek

Simmelova sémiologie
Lukáš Bůžek

Sekularizace, její kritika a aplikace na případ dělnického hnutí v českých zemích
Jiří Horák

Analýza sociálnej štruktúry stredovekej spoločnosti
Margita Minichová

Sňatky Přemyslovců aneb Jak si vybírali ženichy a nevěsty
Josef Kandert

Pořadový krok jako disciplinační technika těla
Petr Wohlmuth

RECENZE
Miloslav Petrusek: Společnost a kultura - sociologické úvahy a eseje (Miroslav Paulíček)

Jiří Šubrt, Jiří Vinopal a kol.: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu (Jakub Mlynář)

Jan Štemberk a kol.: Kapitoly z dějin cestovního ruchu (Jana Oliveriusová)

Jurij Šuch, Jan Horský (ed.): Narace a (živá) realita (Jakub Mlynář)

Martin Vávra, Radek Tichý: Náboženství z jiného úhlu (Tomáš Karger)

ZPRÁVA
Mezioborová konference "Naše společná přítomnost" - Praha 24. 4. 2013 (Miloslav Lapka, Jan Vávra)

 
Akce dokumentů