Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2/2014

2/2014

2/2014
EDITORIAL
Bohuslav Šalanda
 
STUDIE
Goals and Behaviour
Milan Stuchlík

Heterotopická mimočasovost pevnostního města Josefov. Teoretické a
výzkumné podněty

Petr Wohlmuth

Cestování Čechů na jihoslovanské pobřeží ve dvacátých letech 20.
století

Jiří Šoukal – Silvie Vančurová
 
OZVĚNY VELKÉ VÁLKY
Glosy o Velké válce 
Robert Kvaček

Češi a "válečné nadšení" na prahu Velké války
Jan Galandauer

Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914–1918: Lidský
potenciál na frontě a v zázemí

Zdeněk Jindra

První světová válka a obyvatelstvo českých zemí
Ludmila Fialová

První světová válka v prezidentských projevech
Jan Kalenda – Tomáš Karger
 
ROZHOVOR
"Teprve historická sociologie umožňuje vytvořit skutečně vědeckou
historii."
Rozhovor s polským historikem a sociologem Marcinem
Kulou
Jarosław Kilias – Bohuslav Šalanda
 
RECENZE
Thelma Fenster – Daniel Lord Smail: Fama. The Politics of Talk and
Reputation in Medieval Europ
e
(Kateřina Soukalová)

Peter Auer: Jazyková interakce (Jakub Mlynář)

Lukáš Valeš: Dějiny politického myšlení od starověku po
Machiavelliho
(Jan Slavíček)

Ibn Tajmíja: Wásitské vyznání (Karel Černý)

Alexander Fazik – Jan Štemberk (eds.): Aktuální problémy volného
času a cestovního ruchu
(Lucie Šafirová)
 
ZPRÁVY
From the Past to the Present and towards Possible Futures: The
Collected Works of Norbert Elias
(Jiří Šubrt)

Konference Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední
Evropě 19. a 20. století
(Jan Slavíček)

Kolokvium "První světová válka v historicko-sociologické
perspektivě"
(Karel Černý)
 
PERSONALIA
K životnímu jubileu prof. Miloše Havelky (Jan Horský)
Akce dokumentů