Nacházíte se zde: Úvod Rejstřík autorů Bohuslav Šalanda

Bohuslav Šalanda

Bohuslav Šalanda

doc. PhDr. BOHUSLAV ŠALANDA, CSc.

  • Dosavadní praxe

2009 - dosud, šéfredaktor časopisu Historická sociologie

2009 - dosud, docent, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Pracoviště historické sociologie

1987 - dosud, docent, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav etnologie

1997 – 2005, zakladatel oboru sociální antropologie na Univerzitě Pardubice

2000 - 2003, vedoucí Katedry sociálních věd Univerzity Pardubice

 

  • Vzdělání

1973, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor etnografie - prehistorie, téma diplomové práce: Ze vztahů literatury a folklorní slovesnosti v českém baroku

1980, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

1987, habilitace, téma práce: Ústní podání a dějiny

 

  • Vědecko-výzkumná činnost

tematika - dlouhodobý etno-sociologický výzkum v obci Široký Důl u Poličky. Problematika každodennosti v historických sociálních vědách, hry a sport na lokální úrovni. Ústní podání a stereotypy, folklorní a obecná naratologie. Problematika sociologie imaginárního: fikce a možné světy. Historická sociologie textů: vztahy mezi ústní a psanou kulturou.

regiony - střední Evropa, Polsko, Balkán, Bulharsko. 

 

  • Členství v organizacích

2009 – dosud, Masarykova česká sociologická společnost

1989 – dosud, Československý ústav zahraniční

1980 – dosud, Národopisná společnost československá

1986 – dosud, Slovenská národopisná spoločnosť pri AV SR

 

  • Nejvýznamnější publikace

7 individuálních monografií a přes 90 článků a statí

Folklórní epika jako projev společenského vědomí, Praha 1980.

České pověsti ze současného sběru, Praha 1989.

Ústní podání a dějiny, Praha 1989.  

Folklor, tradice a stereotypy, Praha 1990.

Od oběti ke spasiteli, Praha 1997.

Česká vesnice Široký Důl, Kolín 2008.

Tradiční a moderní z perspektivy historické sociologie: Studentské práce (ed.), Kolín 2011. 

 

  • Granty

1997, Man and Environment in the Contemporary Folklore. Research Support Scheme of  the Open Society Support Foundation No. 1389/174/1996.

1998 – 2000, Historical and Political Consciousness in the Folk Narratives of Easter and Central European European Countries. Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation No. 1578/232/1998.  

2002 – 2004, Dolní Roveň: sociální antropologie a sociologie české obce na prahu třetího tisíciletí. Grantová agentura České republiky GA 120255/2202/1160.

Akce dokumentů