Nacházíte se zde: Úvod Rejstřík autorů Drahomír Jančík

Drahomír Jančík

Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (nar. 1948) vyučuje moderní hospodářské dějiny na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se problematikou hospodářské integrace střední Evropy v meziválečném čase, podnikatelskými elitami, „arizací“ židovského majetku, hospodářským nacionalismem a hospodářským vývojem Československa v podmínkách centrálně plánované ekonomiky. K jeho stěžejním pracím náleží Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají  v letech 1936–1939 (1999), s Eduardem Kubů Arizace a arizátoři. Drobný a střední židovský  majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen 1939–45 (2005) a s Eduardem Kubů a Jiřím Šoušou Arisierungsgewinnler. Die Rolle der deutsche Banken bei der „Arisierung“ und  Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945 (2011). Autorsky a editorsky participoval na kolektivní monografii Nacionalismus zvaný hospodářský.  Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích 1859–1945 (2011).

Akce dokumentů