Nacházíte se zde: Úvod Rejstřík autorů Jan Kalenda

Jan Kalenda

Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. (*1985) je ředitelem Centra výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a odborným asistentem Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal titul Ph.D. v sociologii. Autor se zabývá teoretickým a empirickým výzkumem v sociologii, vzděláváním dospělých a řízením lidských zdrojů. V případě sociologie se převážně věnuje problematice historické sociologie, sociální teorie, náboženství a kulturní sociologie. V oblasti vzdělávání dospělých je jeho ústředním tématem politika a vývoj neformálního vzdělávání dospělých v ČR. V případě řízení lidských zdrojů se zabývá problematikou požadavků na pracovní sílu, konflikty v řízení lidských zdrojů a procesem náboru a výběru zaměstnanců. Výsledky svého výzkumu publikuje ve společenskovědních časopisech Historická sociologie, Sociológia, Mezinárodní politika, Religio, Andragogika, Paidagogos, Religion and Society in Central and Eastern Europe, Antropowebzin aj.

Akce dokumentů