Nacházíte se zde: Úvod Rejstřík autorů Ludmila Fialová

Ludmila Fialová

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. (nar. 1947) vyučuje historickou demografi i a dějiny obyvatelstva evropských zemí na Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Badatelsky se soustřeďuje na metodické otázky historickodemografického výzkumu v podmínkách České republiky a na dlouhodobé tendence vývoje obyvatelstva, zejména sňatečnosti a porodnosti obyvatelstva České republiky. Autorsky se podílela na monografii Dějiny obyvatelstva českých zemí (1991), společně s Lumírem Dokoupilem, Eduardem Maurem a Ludmilou Nesládkovou vydala publikaci Přirozená měna obyvatelstva  českých zemí v 17. a 18. století (1999). Ve spolupráci s Danou Hamplovou, Milanem Kučerou a Simonou Vymětalovou připravila k tisku Představy mladých lidí o manželství a rodičovství (2000) a s Borisem Burcinem, Jitkou Rychtaříkovou a kol. monografii Demografická  situace České republiky. Proměny a kontexty 1993–2008 (2010). Je členkou redakční rady časopisů Demografie a Historická demografie.

Akce dokumentů