Nacházíte se zde: Úvod Rejstřík autorů Miroslav Hroch

Miroslav Hroch

Miroslav Hroch (*1932) působil do roku 2000 jako profesor obecných a komparativních dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy, poté na Fakultě humanitních studií téže univerzity zastával stejnou pozici. Zabýval se problematikou vztahu obchodu a politiky v 17. století, komparativním studiem revolucí, úlohou historického vědomí v 19. století, nerovnoměrností evropských dějin, problematikou přechodu ke kapitalistické společnosti a především pak procesem formování národů v Evropě. Je autorem mnoha knih, např. Social Preconditions of National Revival in Europe (1985), V národním zájmu (1999), Na prahu národní existence (1999), Pohledy na národ a nacionalismus (2003), Comparative Studies in Modern European History (2007) či Národy nejsou dílem náhody (2009).

Akce dokumentů