Nacházíte se zde: Úvod Rejstřík autorů Petr Wohlmuth

Petr Wohlmuth

Mgr. Petr Wohlmuth (*1973) vystudoval historickou sociologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V současné době dokončuje na stejné fakultě studium historické antropologie. Dlouhodobě se interdisciplinárně zabývá evropským vojenstvím raného novověku, vývojovým procesem vojenské revoluce a terénním výzkumem českého vojenského re-enactingu, zejména v prostředí českých ideálních pevnostních měst Terezína a Josefova. Je členem Klubu vojenství a historie Praha.

Akce dokumentů