Nacházíte se zde: Úvod Rejstřík autorů Zdeněk Jindra

Zdeněk Jindra

Prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc. (nar. 1931) vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obecné dějiny novověku. V roce 1990 inicioval založení katedry, nyní Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Specializuje se na hospodářský vývoj střední Evropy ve 2. polovině 19. století, zejména na problematiku zbrojních koncernů a dějin bankovnictví, a na první světovou válku. K jeho stěžejním pracím patří První světová válka (1984), Když  Krupp byl „dělovým králem“ (2009), Der Bahnbrecher des Stahlu. Eisenbahnzeitalters.  Fa Krupp 1811–90er Jahre des 19. Jh. (2013). Významný je jeho podíl na kolektivních monografiích, například na Dějinách bankovnictví v českých zemích (1999), nejnověji na Dějinách  hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce habsburské monarchie (2006, 2. vyd. 2014) s Ivanem Jakubcem.

Akce dokumentů