Nacházíte se zde: Úvod Knižní edice Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum

Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum

 Historické vědomí Šubrt, Jiří (ed.) [2010]. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum.

Fenoménu historického vědomí věnovaly doposud pozornost především historie a filozofie. Projekt, jehož součástí je tato kolektivní monografie, se snaží z něj učinit předmět sociologického zájmu. Důvodů, proč se zabývat historickým vědomím, je mnoho. Patří k nim reflexe událostí, jež ve 20. století přivodily významné politické a sociální změny, transformační procesy ve střední a východní Evropě, evropská integrace, dále problémy hledání identity, stav soudobé kultury, diskuse o moderně a postmoderně a v neposlední řadě nová elektronická média. Historické vědomí se v tomto projektu považuje nejen za soubor znalostí a představ o minulosti, ale také za vědomí určitých souvislostí mezi minulostí, přítomností a budoucností. Výzkum si klade za cíl zachytit vnitřní skladbu historického vědomí, analyzovat struktury, v jejichž rámci je toto vědomeí formováno a reprodukováno, identifikovat faktory, které s na jeho utváření podílejí. 


K otázce historického vědomí (Úvodem) 
Jiří Šubrt

Mezi dějinami, dějepisectvím a pamětí
Zdeněk Beneš

Nástin teoreticko-sociologického přístupu k otázce historického vědomí
Jiří Šubrt – Štěpánka Pfeiferová

Historické vědomí a potíže s jeho výzkumem dříve a nyní
Miroslav Hroch

Kolektívna pamäť a náboženstvo
Adela Kvasničková

Pohled na historické vědomí obyvatel České republiky prizmatem kvalitativní metodologie
Jiří Šubrt, Štěpánka Pfeiferová

Minulost, historie a generace
Karolína Kolesárová, Petr Sak

Které období svých dějin považují Češi za nejvýznamnější? 
Jiří Šubrt, Martin Vávra

Česká národní identita na přelomu tisíciletí
Klára Vlachová

Sametová revoluce po dvaceti letech
Stanislav Hampl, Jaroslav Huk
Akce dokumentů