Nacházíte se zde: Úvod Knižní edice Linguistic Anthropology: A Short Introduction

Linguistic Anthropology: A Short Introduction

 Linguistic Anthropology-titul Salzmann, Zdeněk [2012]. Linguistic Anthropology: A Short Introduction. 

One of the virtues of this short introduction to linguistic anthropology is its conciseness. The book is divided into twenty-one topical sections, each including a number of related concepts (as many as twenty), their definitions and examples, and relevant comments. The inclusiveness of this publication about language, culture and society is best indicated by the large number of concepts dealt with more than two hundred defined and exemplified, with many also commented upon. 

Obsah
1. Obor antropologie
2. Komunikace a její kanály
3. Jazyk a řeč
4. Struktura jazyků
5. Systémové vlastnosti jazyků
6. Terénní výzkum
7. Etnografie komunikace
8. Počátky jazyka
9. Rekonstrukce
10. Život jazyků
11. Klasifikace jazyků
12. Jazykové variety I
13. Jazykové variety II
14. Vytváření jazyka, jeho osvojení a ztráta
15. Jednotky řečového a komunikativního chování a příbuzné pojmy
16. Užívání jazyka (řeči) a postoj mluvčích k jazyku
17. Jazyk a kultura
18. Neverbální komunikace
19. Psaný jazyk
20. Metodologie a specializované přístupy
21. Aplikovaná (užitá) lingvistická antropologie


Obsah
Akce dokumentů