Nacházíte se zde: Úvod Knižní edice Sociální změna

Sociální změna

Socialni_zmena      Elektronická verze monografie ke stažení zde

Šubrt, Jiří - Pfeiferová, Štěpánka (eds.) [2013]. Sociální změna. Praha: FHS UK.
 
Úvod
Jiří Šubrt – Štěpánka Pfeiferová

Politické revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové
Stanislav Holubec

Časoprostorové rámce formování evropských států
Jan Kalenda

Giddensovo pojetí sociální změny
Jiří Šubrt

Utváření ekonomické kultury kapitalismu v pojetí Maxe Webera a Petera L. Bergera
Michaela Vobořilová

Proměny racionalizace a byrokratizace
František Znebejánek

Paradigmata lidského údělu: K otázce pojetí civilizací u Jaroslava Krejčího
Martin Šochman

Modely teorií globalizace
Oleg Suša

Teorie sociální změny a hyperrealita
Barbora Půtová

Sociální změna a logika situace (kontinuita a diskontinuita, univerzalita a partikularita v sociální změně)
Miloš Havelka

Sociokulturní změny na Papui-Nové Guineji
Martin Soukup

Teorie modernizace: Diagnózy charakteru společnosti a sociální změny ve 20. století
Karel Černý – Jiří Šubrt
Akce dokumentů