Nacházíte se zde: Úvod O časopisu

O časopisu

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází 2x ročně, v červnu a v prosinci.

 

Časopis je indexován/abstrahován v těchto databázích:

European Reference Index (ERIH) >>

Scopus >>

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik  >>

Directory of Open Access Journals (DOAJ) >>

Google Scholar >>

The Central European Journals of Social Sciences and Humanities (CEJSH) >>

Open Academic Journal Index (OAJI) >>

Social Science Open Access Repository (SSOAR) >>

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) >>

Index Copernicus >>

Ulrich's Periodical Directory >>

Crossref >>

Recensio.net >>

Taktéž je prohledatelný v JIB >>.

 

ISSN 1804-0616 (Print)
ISSN 2336-3525 (Online)

MK ČR E 19113

 

Akce dokumentů